קערה גדולה ל -25 איש 145 ש"ח

קערה קטנה ל- 10 איש 85 ש"ח

סלטים